FAIRE UN DON

Notre radio vit essentiellement grâce aux dons de ses auditeurs. Ce soutien est indispensable à la vie et à l’activité de Radio Lapurdi Irratia. Il permet l’embauche de salariés professionnels, il conditionne l’investissement et le renouvellement du matériel nécessaire à la radiodiffusion : équipement des studios, entretien des pylônes, entretien des émetteurs et des antennes nécessaires à la diffusion radio.

Si je fais un don, je recevrai, pour tout don d’un montant supérieur à dix euros, un reçu fiscal me permettant une déduction fiscale de 66% du montant du don dans la limite de 20% des revenus imposables.

-  Je peux faire un don en ligne en cliquant ici. (en cours de mise en service)

-  Je peux aussi faire un don par chèque à l’ordre de : « Radio Lapurdi » en l’envoyant à l’adresse suivante : Radio Lapurdi Irratia 9, rue des prébendés 64100 Bayonne.

Par avance, merci à vous.

Lapurdi Irratia nagusiki bere entzuleek egin emaitzeri esker bizi da. Sustengu hori ezinbestekoa da Lapurdi Irratiaren bizitza eta jarduerarako. Haueri esker ordaindu daitezke langile profesionalak, hedakuntzarako behar den materiala eskuratu eta berritu : estudioetako muntadura, zutabeen mantentzea, irrati hedapenerako beharrezkoak diren hedagailu eta antenen mantentzea.

Hamar euroz goragoko emaitza bat egiterakoan, zerga-agiri bat eskuratuko dut : huni esker ene emaitzaren %66eko zerga guttitze bat ardietsiko dut, legarpeko errebenioen %20an mugaturik.

Emaitza bat egin dezaket hementxe klikatuz. (laster izango da).

Emaitza bat egin dezaket ere txeke bidez, hartzailetzat "Lapurdi Irratia" jarriz eta helbide huntara igorriz : Radio Lapurdi Irratia – 9 prebendes karrika – 64100 Baiona.

Aitzinetik milesker zuri.